Przestępczość gospodarcza. Detektyw - MG Agencja Detektywistyczna Łódź, Polska, UE

Detektyw, a bezpieczeństwo firmy


Czy dokładne poznanie klienta lub ewentualnego kontrahenta jest potrzebne w działalności gospodarczej? Wiele razy firmy zastanawiają się, czy warto podjąć z drugą stroną współpracę, czy ta druga firma jest wiarygodna. W późniejszym czasie, podczas stałej współpracy niezwykle istotne są informacje na temat obecnej sytuacji finansowej kontrahenta. Kiedy dojdzie już z kolei do problemu związanego z dłużnikiem, wiele przedsiębiorców zastanawia się jak udowodnić, że jest on osobą, która stosuje bezprawne metody, aby uniknąć egzekucji.

We wszystkich tego typu dylematach może pomóc detektyw, którego działania skupiają się na weryfikacji kontrahenta, uzyskaniu materiałów dowodowych, sprawdzeniu wszelkiej dokumentacji dotyczącej majątku. Firma zlecając działania wobec partnerów biznesowych, przed rozpoczęciem współpracy lub w jej trakcie, otrzymuje pakiet informacji weryfikujących deklarowane możliwości lub przyczyny zmiany dotychczasowych reguł współpracy. Pozwala to na natychmiastową reakcję i niedopuszczenie do sytuacji, w których może powstać zadłużenie zagrożone bezskuteczną egzekucją. Profesjonalny detektyw analizuje szereg informacji, które uzyskuje między innymi w badanej firmie.

Co raz częściej można spotkać się z doniesieniami na temat „profesjonalnych dłużników” – osób, które doskonale znają istniejące luki w prawie, korzystają z nich oraz stosują metody, które są niezgodne z prawem. Aby temu zapobiec, warto zapoznać się z przeszłością danej osoby lub firmy, w czym może pomóc detektyw.

Innym obszarem działalności detektywa, która jest niezwykle istotna dla przedsiębiorców to ochrona marki. Marka to najcenniejsza rzecz jaką posiada przedsiębiorca, budowana poprzez ogromne nakłady pieniężne, w ciągu długotrwałego inwestowania, na który składa się jakość, prestiż, autorytet i tradycja. Pierwszym krokiem do zabezpieczenia marki jest użycie narzędzi prawnych, które zapewniają wyłączność do użycia konkretnego znaku towarowego tak, aby żadne inne firmy nie mogły podszywać się pod pierwotną markę.

Inną sferą ochrony marki jest wykrywanie na rynku nielegalnego oprogramowania. Warto zwrócić uwagę na poniższe dane:

   64% oprogramowania na terenie środkowej oraz wschodniej Europy jest nielegalnego pochodzenia, zaś w Polsce wskaźnik ten wynosi 56%.    Statystyczny Polak posiada nielegalne oprogramowanie warte 5 tys. zł.
   Szkody poniesione przez producentów w Polsce oszacowane zostały na około 648 mln dolarów.

Działania podejmowane przez informatyków śledczych oraz detektywów opierają się na odnajdywaniu sprzedawców oferujących nielegalne oprogramowanie, zbieranie dowodów i informowanie o tym fakcie producenta oraz państwowe organy ścigania. Jednakże gdzie przedsiębiorca może szukać pomocy, kiedy domyśla się lub jest tego pewien, że konkurencja produkuje towar podszywając się pod inną firmę, bazując i korzystając z jej wcześniej wypracowanego przez lata wizerunku? Jednym rozwiązaniem jest zgłoszenie doniesienia do organów ścigania o zaistniałym procederze, po czym oczekiwanie na zebranie dowodów, aż w końcu dojdzie podjęcia decyzji przez sąd, czy takie działanie miało miejsce. Drugim rozwiązaniem jest zlecenie detektywowi wyszukanie producentów, którzy produkują towar pod logiem, które jest już zastrzeżone oraz udokumentowanie tego faktu.

Podsumowując, zawód detektywa nie opiera się jedynie na realizacji zleceń od osób prywatnych. Kompetencje detektywa mogą również zapobiec współpracy z niewiarygodnym kontrahentem oraz potencjalnym pracownikiem, zabezpieczyć ewentualne transakcje, umożliwić egzekucję należności oraz ochronić firmę przed stratami wynikającymi z kradzieży marki.

Komentarze, artykuły, opinie

Kontakt   

Detektyw Marek Gzik
91-120 Łódź
ul. Aleksandrowska 10 lok. 28
tel. kom. +48 501 472 649
skype: detektyw-mg
e-mail:detektywmg@gmail.com