Przestępczość gospodarcza. Detektyw - MG Agencja Detektywistyczna Łódź, Polska, UE

Przestępczość gospodarcza


W przeciągu ostatnich dwóch lat, 90% firm działających na terenie Polski padło ofiarą przestępczości gospodarczej. W 2009 roku ponad 72 000 firm padło ofiarą właśnie tego typu wykroczenia. Straty wynikające z nadużyć ze strony pracowników szacowane są na ok. 50 000 zł na każdą firmę.

Biorąc pod uwagę tylko te dane, widzimy, że każda firma jest narażona na ogromne straty finansowe spowodowane przestępczością gospodarczą, która de facto nasila się z roku na rok.

Każdy detektyw Biura Detektywistycznego MG posiadaa ogromną wiedzą, wynikającą z doświadczenia zdobytego w specjalistycznych jednostkach Policji, na temat przestępczości gospodarczej. Oczywistym jest fakt, że prewencja i zapobieganie są znacznie efektowniejszym działaniem, niż ewentualne późniejsze dochodzenia i nasze działania głównie skupiają się na tym polu.

Nie mniej jednak Agencja Detektywistyczna MG realizuje również dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć ze strony pracowników. W ramach usługi przeprowadzamy dyskretne śledztwo mające na celu wykrycie odpowiedzialnej za przestępstwo osoby oraz ustaleniu, jakie elementy zabezpieczeń w firmie zawiodły.

Zgłaszając się do Biura Detektywistycznego MG, mogą Państwo liczyć na:

  • Audyt bezpieczeństwa w firmie
  • Zamontowanie urządzeń służących do inwigilacji pracowników
  • Dochodzenie w sprawie przestępczości gospodarczej
  • Śledzenie pracowników GPS
  • Weryfikację przeszłości pracowników
  • Śledztwo w sprawie przestępczości gospodarczej
  • Wykrycie wadliwych zabezpieczeń
  • Zebranie materiały dowodowego
  • Odzyskiwanie mienia
  • Pomoc prawną

Komentarze, artykuły, opinie

Kontakt   

Detektyw Marek Gzik
91-120 Łódź
ul. Aleksandrowska 10 lok. 28
tel. kom. +48 501 472 649
skype: detektyw-mg
e-mail:detektywmg@gmail.com