Wywiad gospodarczy. Detektyw - MG Agencja Detektywistyczna Łódź, Polska, UE

Wywiad gospodarczy


W obecnej sytuacji rynkowej, informacja traktowana jest jak towar, dlatego też wywiad gospodarczy cieszy się co raz większym zainteresowaniem. Tego typu usługa opiera się na pozyskiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji mających znaczenie gospodarcze dla przedsiębiorstw.

Detektyw w odróżnieniu od pracownika wywiadowni gospodarczej, musi umieć pozyskiwać informacje poufne, które są niedostępne dla pracowników innych firm. Co więcej, dzięki ustawie o zawodzie detektywa ma on większe możliwości prawne niż wywiadownia gospodarcza.

Podstawą działalności wywiadowni gospodarczych jest jawność, natomiast podstawą działalności naszej Agencji Detektywistycznej jest poufność.

Dzięki informacjom pozyskanym z formalnych i nieformalnych źródeł, są Państwo w stanie:

  •    lepiej przygotować się do rozmowy na temat ewentualnej współpracy z innym podmiotem,
        gospodarczym,
  •    opracować plan wprowadzenia nowego produktu na rynek,
  •    przemyśleć strategię konkurowania z innymi firmami.

Aby zwiększyć skuteczność naszych działań podjęliśmy decyzję o współpracy z wywiadowniami gospodarczymi w zakresie gromadzenia i przetwarzanie informacji. Dzięki temu, nasi pracownicy zbierają i dokumentują wszelkie dane, które później są przetwarzane i analizowane przez profesjonalistów.

Agencja Detektywistyczna MG oferuje:

  •    Wywiad gospodarczy
  •    Dokumentację działań konkurencji
  •    Zbieranie informacji o firmie

Komentarze, artykuły, opinie

Kontakt   

Detektyw Marek Gzik
91-120 Łódź
ul. Aleksandrowska 10 lok. 28
tel. kom. +48 501 472 649
skype: detektyw-mg
e-mail:detektywmg@gmail.com

 

   Detektyw Marek Gzik w prasie